Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

MOTÝL o.s. zakoupil nový rehabilitační přístroj

Klienty MOTÝL o.s. jsou velmi často děti i dospělí s tělesným postižením. Motýlí fyzioterapeutky využívají mnoho rehabilitačních metod a snaží se hledat další nové způsoby, které mohou být prospěšné. Z toho důvodu našly i rehabilitační přístroj Motren. Motren je určen k procvičování horních i dolních končetin. Přístroj je poháněn elektromotorem, proto může být používán i těmi, kteří mají ochablé svaly. Přístroj tak pomáhá všem, kteří nemohou sami vykonávat pohyb, nebo ho mohou vykonávat pouze v omezené míře.
Motren byl 11. 12. 2012 v rámci setkání klientů představen rodičům klientů Terapeutických dílen MOTÝL o.s.. Ti byli z přístroje nadšeni a těší se na jeho využití.
Na akci byli přizváni i sponzoři, díky kterým jsme Motren mohli zakoupit.
Motren byl zakoupen díky podpoře KÚPK odboru sociálních služeb, Nadaci 700 let města Plzně a díky kapelám KB AB, VEGA a GANG SINATRA, které vystoupily na benefičním koncertu bez nároku na honorář.