Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Česká imigrační politika – výzvy, vize, realita

V pátek 14. 12. se v malém sále Měšťanské besedy uskutečnila 4. Celostátní konference statutárních měst věnovaná tématu integrace cizinců na úrovni samosprávy. Téměř stovka zástupců měst a obcí z celé republiky tak měla možnost vyslechnout zajímavé příspěvky a absolvovat workshop věnovaný příkladům dobré praxe na poli integrace.
S bilancí V. etapy pilotního projektu, současnými integračními úspěchy a budoucími záměry města Plzně seznámila přítomné vedoucí OSS Mgr. Alena Hynková, poutavou prezentaci zaměřenou na aktuální vývoj trestné činnosti páchané cizinci a na cizincích v Plzni přednesl účastníkům ředitel Městského ředitelství Policie ČR plk. Mgr. Pavel Krákora a o úloze neziskového sektoru v procesu začleňování a pomoci cizincům promluvila ředitelka Kontaktního centra pro cizince v Plzni Mgr. Martina Hánová. V podání ředitele Odboru azylové a migrační politiky MV ČR PhDr. Tomáše Haišmana zaznělo kritické zhodnocení stávající situace v oblasti migrace cizinců a integračních snah, ze které vyšla Plzeň jako jednoznačně nejúspěšnější město v ČR. Aktuálně se svým emergentním projektem „Integrace cizinců na úrovni samosprávy – řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně“ aspiruje Odbor sociálních služeb MMP na zisk Ceny za inovaci MV ČR pro rok 2012.
Byla to právě Plzeň, která prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP a ve spolupráci s OAMP MV ČR, v září roku 2009 jako první z měst řešících cizineckou problematiku nabídla prostor pro diskuzi, výměnu zkušeností a šíření dobré praxe. V podobě 1. celostátní konference otevřelo město Plzeň široké diskuzní fórum a prostor pro spolupráci nejen ostatním statutárním městům, ale i institucím veřejné správy, zainteresovaným ministerstvům a pochopitelně neziskovému sektoru.
Po Pardubicích a Havlíčkově Brodě tedy opět v Plzni a tentokrát nad tématem Česká imigrační politika – výzvy, vize, realita.