Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Mateřská centra zvou na veletrh adventní štědrosti

Síť mateřských center Plzeňského kraje zve všechny lidi dobré vůle na VELETRH ADVENTNÍ ŠTĚDROSTI ANEB VZÁJEMNĚ SE OBDARUJEME dne 9.12. 2011 od 15 do 18 hodin v pasáži na Náměstí Rebubliky.