Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Člověk v tísni nabízí preventivní semináře dalším zařízením sociálních služeb

Pracovníci plzeňské pobočky společnosti Člověk v tísni realizovali v letošním roce tematické semináře pro klienty místních zařízení sociálních služeb. „Vytipovali jsme nejčastější problémy a s nabídkou seminářů jsme oslovili plzeňské organizace, jejichž klientům by mohly pomoci,“ upřesňuje Aleš Kavalír, ředitel plzeňské pobočky společnosti. Prozatím se uskutečnilo pět seminářů, další jsou s poskytovateli domluveny na začátek příštího roku.

Nabízené semináře se zaměřují na exekuční řízení, dávky státní sociální podpory, problematiku oddlužení, nebo průběh trestního řízení. Zájem však vzbudilo především téma dluhové. „Nejčastější dotazy klientů se vztahovaly zejména k problematice řešení pokut u dopravních podniků, postupu exekutorů a řešení obestavení účtu,“ upřesňuje Veronika Kličková, jedna z lektorek seminářů. Klienti se velmi často snažili hledat řešení vzniklých dluhů z různých úvěrů a půjček. „Dotazy účastníků samozřejmě směřovaly většinou k jejich konkrétní situaci. V průběhu semináře jsme jim proto objasnili různé možnosti řešení těchto situací“ doplňuje Veronika Kličková. S několika klienty byl poté navázán další kontakt a pracovníci společnosti Člověk v tísni s nimi nadále spolupracují.
Semináře jsou určeny různým cílovým skupinám, protože se zaměřují na témata, která jim mohou být společná. Poslední z nich se odehrál ve spolupráci se sdružením Ledovec podporujícím osoby s duševním onemocněním. S největším zájmem se nabídka setkala v azylových domech pro matky s dětmi. Výběr tématu semináře probíhá ve spolupráci se sociálními pracovníky poskytovatele tak, aby reagoval na potřeby klientů. Náplní není pouze přednáška, ale zejména skupinové aktivity, které prověřují získávané znalosti účastníků a snad je i lépe připraví na praktické situace, které v jejich životě mohou nastat. 
Seznam témat nabízených seminářů. Některé semináře mohou pro své klienty využít i další instituce jako jsou úřady práce, městské úřady apod. Všechny nabízené semináře jsou poskytovány BEZPLATNĚ! Plzeňská pobočka společnosti Člověk v tísni nabízí obdobné semináře i sociálním pracovníkům, učitelům a žákům základních a středních škol – více viz www.cvtplzen.cz .