Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

ANDĚL 2011 JIŽ POPÁTÉ OCEŇOVAL

Velký sál Měšťanské besedy byl v pátek 2. prosince dějištěm již pátého andělského sletu - v rámci již tradiční akce ANDĚL 2011, kterou pravidelně pořádá Odbor sociálních služeb s Kanceláří primátora, po roce opět děkovalo Město Plzeň svým dobrovolníkům a pracovníkům v sociálních službách. „Letošní rok je vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a pod mottem Dobrovolníci mění svět prolíná řadou akcí nejenom v rámci města Plzně. ANDĚL 2011 tedy ještě více než kdy předtím patřil dobrovolníkům. Stejně tak i všem pracovníkům v přímé péči – bez jedněch, ani bez druhých sociální služby nemohou existovat,“ dodává Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb.Na dvě stovky dobrovolníků činných v sociálních službách převzaly z rukou primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a radního pro oblast sociálních věcí Jiřího Kuthana titul ANDĚL 2011. Titul ANDĚLSKÉ RUCE 2011 udělili představitelé města Plzně třem desítkám pracovníků v přímé péči z organizací: Městský ústav sociálních služeb v Plzni, Městská Charita, Plzeňská unie neslyšících, Domovinka a Hospic. Po loňském otevření pomyslné ZLATÉ ANDĚLSKÉ SÍNĚ, do které byla jako první Zlatý Anděl 2010 uvedena paní Anna Srbová z Městské Charity, letošního Zlatého anděla 2011 udělilo STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEN za dlouholetou obětavou činnost související s podporou aktivního života vozíčkářů a mimořádný přínos sociálním službám města Plzně PhDr. Miroslavu Valinovi, předsedovi a spoluzakladateli Klubu invalidních dobrodruhů, o.s. a autorovi obsáhlého průvodce pro osoby se sníženou mobilitou „Kudy, kam a jak v Plzni o berlích a na vozíku“. Právě první výtisk průvodce, který bude veřejnosti k dispozici už před Vánoci, byl slavnostně pokřtěn u příležitosti vyhlášení titulu Zlatý Anděl 2011 – za přímé účasti autora, zástupců města a vyprodané Měšťanské besedy.

Potkal jsem již spoustu andělů. Často na ulici, v lidském hemžení, najednou tu byli, podali mi ruku, rozřešili problém a zase zmizeli, aniž by čekali na poděkování. Nepřicházejí ani za peníze ani na objednávku.
Andělé jsou lidé, kteří vyzařují světlo. Kde jsou oni, tam je světlo a jasno. Andělé jsou lidé, kteří dostali něco z původní rajské radosti, ale jsou to bytosti z masa a kostí, kteří jakýmsi neviditelným způsobem udržují svět v rovnováze. Skrze ně pociťujeme ono tajuplné dobro, které lidé chtějí dosáhnout, je v nich postižitelná láska, kterou by tě chtěli obejmout. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (Úryvek z knihy Phila Bosmanse „Štěstí je v Tobě“)