Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Spanilá jízda

Na tradiční "Spanilé jízdě" po zařízeních sociálních skužeb doprovázela tentokrát Mgr. Alena Hynková, vedoucí OSS MMP, radního pro sociální oblast a zdravotnictví pana Jiřího Kuthana. Z jeho rukou převzali dárky klienti Domova se zvláštním režimem "Sněženka" Městského ústavu sociálních služeb v Plzni, Domova Sv. Aloise Městské Charity, Domova Sv. Alžběty Diecézní Charity v Plzni.
Ani letos Město nezapomnělo na Hospic Sv. Lazara, který byl posledním zastavením této předvánoční jízdy.