Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Slavnostní ukončení kurzů základních počítačových dovedností pro cizince

15.prosince 2010 byly slavnostně předány certifikáty o úspěšném absolvování cizincům, kteří se zúčastnili Kurzu základních počítačových dovedností. Rozsah kurzů byl 30 vyučovacích hodin a podmínkou pro získání osvědčení byla 80% účast každého z účastníků na počítačovém kurzu. Této podmínky dostálo téměř 10 cizinců, převážně cizinci s Ukrajiny, Arménie a Vietnamu. Hlavním cílem počítačového kurzu je vybavit absolventy informační technologií pro schopnosti využít nabyté znalosti v zaměstnání, škole a praktickém životě. Účastníci zmíněných počítačových kurzů byly Odborem sociálních služeb odměněni za snahu a poctivou docházku drobnými dárky a pohoštěním.

Kurz je realizovaný Odborem sociálních služeb MMP za finanční podpory MV ČR (v rámci IV. etapy projektu „Integrace cizinců na úrovni samosprávy - řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně“).