Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

„Tak trochu jiný Mikuláš“ v Plzni

Dne 6. 12. 2009 se na svatého Mikuláše v Měšťanské besedě v Plzni uskutečnil multikulturní večer zaměřený na česko-ukrajinské vztahy, který za finanční podpory Statutárního města Plzně realizovalo Občanské sdružení Slovo 21 ve spolupráci s Ukrajinskou iniciativou v ČR. Setkání se zúčastnilo více než 180 lidí, mezi nimi zástupci majoritní společnosti, zástupci jednotlivých komunit cizinců žijících v Plzni, zástupci organizací a institucí zabývajících se integrací cizinců, zástupci plzeňských neziskových organizací, čestní hosté a veřejnost.
Slavnostní večer zahájila svým krátkým proslovem JUDr. Marcela Krejsová, 1. náměstkyně primátora města Plzně pro kulturu, cestovní ruch a sociální věci. Následoval bohatý kulturní program: zatančil ukrajinský taneční soubor Džerelo, vánoční písně s klavírním doprovodem zazpívala Květa Zelenková a zahrál ukrajinský hudební soubor Ignis. Skupina českých a ukrajinských dětí krátkou scénkou představila zvyky a tradice mikulášského svátku v Čechách i na Ukrajině, v průběhu večera proběhla prezentace státu Ukrajina a ochutnávka ukrajinských národních jídel.
Jak uvedla jedna z organizátorek akce: „Máme radost, že multikulturní večer proběhl tak úspěšně. Program, který jsme připravili, se setkal s opravdu pozitivním ohlasem, a k velmi uvolněné a přátelské atmosféře přispělo také to, že se večera zúčastnilo kolem 50 dětí. Myslím, že návštěvníky večera hodně zaujala například ochutnávka ukrajinských jídel nebo tance souboru Džerelo. Bylo vidět, že se lidé opravdu baví.“
Hlavním cílem projektu bylo podpořit integraci cizinců dlouhodobě žijících v Plzni do společnosti prostřednictvím přímého kontaktu mezi cizinci a Čechy, informovat širokou veřejnost o životě cizinců zde žijících a také obohatit kulturní dění ve městě Plzeň, a tím podpořit kandidaturu města Plzeň na Evropské město kultury 2015.
K tomu 1. náměstkyně primátora JUDr. Marcela Krejsová dodává: „Integrace cizinců do majoritní společnosti je nejsnáze uskutečnitelná skrze společně sdílené hodnoty a tradice – příkladem může být třeba takto netradičně pojatý svátek sv. Mikuláše, který je nedílnou součástí kulturních zvyklostí v České republice i na Ukrajině.“