Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Spolupráce mateřských a základních škol se seniory

Pátek třináctého….

…..se v obřadní síni plzeňské radnice nesl ve slavnostním duchu. Hodnotné ceny z rukou nejvyšších představitelů Města zde přebírali ředitelé plzeňských mateřských a základních škol. Vyhlašovány byly totiž výsledky 2. ročníku celoměstské soutěže na téma „Příkladná spolupráce mateřské/základní školy se seniory“. Tento počin iniciovalo město Plzeň v září 2007, v souladu se schválenou střednědobou rozvojovou koncepcí a na základě požadavku široké veřejnosti, zúčastněné v projektu Komunitní plánování sociálních služeb.

Stesky současných seniorů, kteří poukazují na mravní „nevědomí“ a citovou prázdnotu mladé generace Město do jisté míry chápe jako opodstatnělé. Stran seniorské veřejnosti zaznívá pravidelně požadavek po vyladění vztahu mezi mladou a stárnoucí generací, která citlivě vnímá úctu ke stáří jako společenskou normu nikoli prázdný pojem. Senioři volají po odpovídající výchově ke stárnutí od útlého věku jako účinné prevenci diskriminace seniorů v běžném životě.

Tradiční pojetí rodiny, základního kamene v utváření osobnosti dítěte, postavené na prolínání a těsném soužití několika generací, doba plošně vytěsňuje. Někde dokonce do té míry, že děti předškolního a mladšího školního věku své prarodiče nevídají vůbec – ať již pro časovou zaneprázdněnost rodičů, vzdálenost, ekonomické důvody nebo prostý nezájem.

Škola a učitelé jsou pak těmi, kteří v konkrétních případech a mnohdy jako jediní, mají na dítě čas, vychovávají ho, formují, připravují pro život a dohlíží nad jeho řádným vývojem.

Předsedkyně Výboru pro realizaci komunitního plánu a rezortní náměstkyně JUDr. Marcela Krejsová dodává: „Nemáme žádné složité a striktní zadání pro účastníky soutěže – necháváme školám volný prostor pro vlastní invenci a skutečně se necháváme překvapit tím, co s koncem kalendářního roku obdržíme z našeho odboru školství, který je nezbytným styčným důstojníkem celé akce. Zde se soustřeďuje veškerá „dobrá praxe a příkladná spolupráce“ plzeňských škol, která v lednu putuje na stůl členům Výboru pro realizaci a dál už je to jen o shodě nad nejlepšími. Což není vůbec nic jednoduchého, takže jsme letos vedle standardních míst udělili ještě 3 zvláštní ceny dětským pěveckým a hudebním formacím a jednu cenu mimořádnou za jednorázový počin – ta směřovala přímo dětem jedné mateřské školy“ říká s úsměvem náměstkyně Krejsová.

Letošní ročník přinesl rozšíření zájmu škol a množina přihlášených předestřela řadu nevšedních nápadů, kreativních počinů a společných aktivit dětí a seniorů. Více k tomu metodik pro oblast sociálních služeb MMP Alena Hynková: „Pětičlenný Výbor pro realizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzni, v čele s 1. náměstkyní primátora města Plzně JUDr. Marcelou Krejsovou, na svém lednovém zasedání všechny předložené projekty posoudil a nejlepší z nich - což rozhodně nebyl lehký úkol - navrhl na ocenění. Hodnotícími kritérii byly: originalita pojetí, počet oslovených seniorů, kategorie oslovených seniorů, počet a způsob zapojení dětí, oboustranný přínos, dlouhodobá udržitelnost."

Městu se tím již podruhé dostávají do rukou originální doklady toho, jak nenásilně vést děti ke slušnosti, ohleduplnosti a úctě; množství příkladů oboustranně obohacující spolupráce postavené na pěstování funkčních mezigeneračních vztahů i mimo rodinu. Jsou potvrzením, že plzeňské školy leckdy dorovnávají nad rámec svých povinností to, v čem rodinná výchova pochybila nebo dlouhodobě selhává.“

Vítězné základní školy převzaly ocenění z rukou první náměstkyně JUDr. Marcely Krejsové a radní pro školství Mgr. Petry Kacovské, kterou při vyhlašování úspěšných mateřských škol vystřídali starostové jednotlivých městských obvodů. Pochopitelně s nezbytnými kyticemi, které alespoň symbolicky vyjádřily díky zřizovatele za perfektní práci s dětmi. Poděkováním všem pak bylo excelentní vystoupení vokálně instrumentální skupiny Parapet, které pod dlouholetým vedením ředitelky občanského sdružení Totem RDC paní Vlasty Faiferlíkové přináší radost v nemalé míře i v rámci akcí pořádaných Totemem pro seniorskou populaci.

Na cenách ani letos Město nešetřilo, vědomo si toho, že přínos všech aktivit škol v tomto směru nelze vyvážit. Jak řekl Ing. Vladimír Chuchler, ředitel Městského ústavu sociálních služeb, s jehož jednotlivými zařízeními většina oceněných subjektů navázala úspěšnou spolupráci: „Díky jsou nezbytné, ale zdaleka nevyjadřují to, co bych chtěl všem školám, učitelům a hlavně dětem vzkázat. Nelze slovy opsat, co štěstí rozdají starým lidem, našim klientům. Dojmy dostávám z první ruky, naši senioři se nezdráhají chválit. Mnohdy jsou společné aktivity některých našich klientů a dětí ze spolupracujících škol jednou z mála radostí a mimořádnou událostí, na kterou se dokáží těšit celé dny. Žádný sebedražší dar, jim nevyváží ten čas strávený s dětmi. Děláte mnohem více, než si myslíte, že děláte,“ vzkázal ve finále ředitelům oceněných škol Ing. Chuchler.

  SEZNAM ŠKOL OCENĚNÝCH ZA ROK 2008

NÁZEV ZAŘÍZENÍ ADRESA UMÍSTĚNÍ
26. ZÁKLADNÍ ŠKOLASkupova 22, Plzeň 31.místo
28. ZÁKLADNÍ ŠKOLARodinná 39, Plzeň 42.místo
33. ZÁKLADNÍ ŠKOLAT. Brzkové 31, Plzeň 33.místo
34. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Gerská 32, Plzeň 1Zvláštní cena
ZŠ PLZEŇ - ÚJEZDNárodní 1, Plzeň 4 Zvláštní cena
ÚMO Plzeň 1:
81. MATEŘSKÁ ŠKOLA Hodonínská 53, Plzeň 1 1.místo
90. MATEŘSKÁ ŠKOLA Západní 7, Plzeň 12.místo
ÚMO Plzeň 2:
89. MATEŘSKÁ ŠKOLAHabrová 8, Plzeň 21.místo
51. MATEŘSKÁ ŠKOLAČástkova 6, Plzeň 22.místo
17. MATEŘSKÁ ŠKOLAČapkovo nám. 4, Plzeň 23.místo
ÚMO Plzeň 3:
55. MATEŘSKÁ ŠKOLAMandlova 6, Plzeň 31.místo
44. MATEŘSKÁ ŠKOLATomanova 3-5, Plzeň 32.místo
27. MATEŘSKÁ ŠKOLA Dvořákova 4, Plzeň 33.místo
70. MATEŘSKÁ ŠKOLAWaltrova 26, Plzeň 3Mimořádná cena
ÚMO Plzeň 4:
64. MATEŘSKÁ ŠKOLAPod Chlumem 3, Plzeň 41.místo
ÚMO Plzeň 6:
56. MATEŘSKÁ ŠKOLABudilovo nám. 72, Plzeň 61.místo