Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Předvánoční setkání cizinců

Předvánoční setkání cizinců uspořádala Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň v sobotu 12. prosince 2009 od 15 hodin v plzeňské restauraci Na Karlově. Sešlo se zde cca 80 až 90 účastníků, z toho asi 15 dětí. Nejpočetněji byli zastoupeni Ukrajinci, Mongolové a Bulhaři, menší skupinky tvořili cizinci národnosti rumunské a arménské, Vietnamci přišli dva.
První část programu tvořila prezentace českých vánočních tradic a hry pro děti, vyráběly se vánoční ozdoby, zněly koledy a všichni společně ozdobili stromeček. Děti se radovaly z knížek, plyšáků a sladkostí, které tu dostaly jako vánoční nadílku. Nechybělo samozřejmě ani občerstvení v podobě vánočního cukroví a obložených mís. Pozornost přitahoval i mongolský malíř, který vytvářel na počkání portréty přítomných. Podvečer byl pak věnován taneční zábavě a  vzájemnému poznávání se. Po celou dobu byli k dispozici tlumočníci znalí jazyků všech přítomných, vyjma vietnamštiny.
Předvánoční setkání zorganizovala Poradna pro cizince a uprchlíky DCHP, finančně projekt plně pokrylo město Plzeň, které poskytlo částku zhruba 60 tisíc Kč. Zváni byli všichni pravidelní klienti poradny, pozvánky byly v různých jazykových mutacích distribuovány po cizineckých ubytovnách, úřadech, dalších neziskových organizacích apod.
„Hlavním smyslem setkání bylo seznámení s činností naší poradny, aby o ní klienti věděli a v případě potřeby si k nám našli cestu. Také jsme chtěli podat celkovou informaci, co všchno potřebuje cizí státní příslušník, aby mohl žít a pracovat v České republice, a jak to všechno vyřídit, aniž by se musel vydávat napospas mafiánským skupinám. A samozřejmě jsme chtěli návštěvníkům zprostředkovat jednak prožití českých Vánoc, jednak jim umožnit navázání vzájemných kontaktů. Bylo to multikulturní setkání, které se povedlo,“ říká Lucie Mládková z Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň.