Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Odbor sociálních služeb – ZAČÍNÁME!

Od 1. dubna 2009 zahajuje svoji činnost Odbor sociálních služeb MMP. Nutnost vzniku samostatného odboru podpořila právě ukončená optimalizace v rámci Magistrátu města Plzně. Původní Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMP se k 1. dubnu rozštěpil na dvě složky – výkon státní správy (Odbor státní sociální péče MMP) a samosprávy (Odbor sociálních služeb MMP, dále jen OSS).

Soustředěnost na samosprávní problematiku sociálních služeb poskytovaných na území našeho města, umocněná rozšířením kompetencí, umožní realizaci řady projektů, pro něž do té doby nebyl prostor ani oprávnění. Předpokladem je i těsnější spolupráce s neziskovým sektorem a hlubší provázanost plzeňské veřejnosti s Městem v duchu základních principů komunitního plánování.

Sedmičlenný tým, jehož vedením byla pověřena dosavadní metodička pro oblast sociálních služeb Mgr. Alena Hynková, je ve struktuře zařazen pod Úřad služeb obyvatelstvu MMP a bude sídlit v Martinské 2 (přízemí vlevo), ve složení:

Mgr. Karolína Vodičková – zástupce vedoucí OSS
projektový analytik/výhradní administrátor systému
„Monitoring spokojenosti a efektivity sociálních služeb na území města Plzně“

Bc. Jitka Šlajchová – finanční analytik
Projektový manažer/garant sekcí Služby pro rodinu, nově i Služby pro děti a mladistvé

Jarmila Srbková – tajemnice Komise zdravotní a Komise sociálních věcí RMP
Projektový manažer/garant sekce Služby pro zdravotně postižené (vč. Bytů zvláštního určení)

Bc. Lucie Hovorková – tajemnice Komise pro integraci etnických menšin RMP
Projektový manažer/garant sekcí Služby pro osoby ohrožené vyloučením a Bezbariérovost

Mgr. Martina Hánová – tajemnice Komise pro integraci cizinců RMP
Projektový manažer/garant sekce Služby pro cizince

Olga Vodičková – účetní/finanční kontrola
Sekretariát – administrativní agenda

Oblast Služeb pro seniory zůstává v dikci Mgr. Aleny Hynkové – supervize je zajišťována Mgr. et Mgr. Petrou Klérovou, psycholožkou MMP.

Kontakty na konkrétní pracovníky, včetně specifikace jejich činnosti, naleznete v týdnu od 6. dubna 2009 na těchto webových stránkách v kategorii Kontakty.