Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Monitorovací systém sociálních služeb města Plzeň

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, věnujte prosím zvýšenou pozornost tomuto sdělení.

Projekt Monitorovacího systému sociálních služeb města Plzeň pokračuje druhým kolem sběru dat. V tomto roce se budou sbírat a vyhodnocovat data za rok 2008, ale pouze MODUL VÝKON. Odbor sociálních služeb MMP nadále spolupracuje s původními řešiteli Ondřejem Žežulou a Jiřím Markem, kteří v případě potřeby jsou připraveni s Vámi konzultovat e-mailem nebo i telefonicky.

V příloze naleznete dotazník, který je potřeba vyplnit za Vaši organizaci, podle jednotlivých služeb, které jste poskytovali v roce 2008, k dotazníku je k dispozici podrobný manuál.

Řádně vyplněný dotazník, za celou Vaši organizaci, prosím zašlete poštou či doneste v zalepené obálce do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň a zašlete v elektronické podobě na e-mail: VodickovaK@plzen.eu nejpozději do 9. října 2009.