Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Monitoring sociálních služeb

1) Monitoring – slovo, které se v poslední době skloňuje v souvislosti s plzeňskými sociálními službami poměrně často. Co si pod tím můžeme představit?

Přes složitost názvu jde o poměrně jednoduché šetření, které se soustřeďuje na dvě úzce propojené oblasti – jednou z nich je zjišťování spokojenosti občanů s veškerými nabízenými sociálními službami, např. s péčí v domovech pro seniory, v domovech s pečovatelskou službou, v poradenských zařízeních různého typu apod. Druhou z prověřovaných oblastí je sledovánítoků městských financí do konkrétních organizací, poskytujících tyto služby. Zjednodušeně řečeno – Město chce mít jistotu, že za nemalé peníze dostane se všem jeho občanům, kteří to potřebují, všem, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci, kvalitní, rychlé a profesionální péče.


2) Město vkládá do projektu poměrně velké naděje. Sleduje tím něco zcela zásadního?

Plzeň každoročně investuje desítky milionů na podporu sociálních služeb – ať již mluvíme o službách pro rodinu, pro seniory, zdravotně postižené, cizince nebo osoby bez domova. Přičemž kasa rozhodně není bezednou. Co se týče prostředků vynakládaných na dané služby, každý další rok klade na městský rozpočet vyšší a vyšší nároky - řádově v milionech. Snahou Města je proto zabránit bezúčelnému plýtvání a směřovat peníze tam, kde je jich skutečně třeba – na služby žádané, občany města vyhledávané a tedy skutečně nepostradatelné.
Město Plzeň navíc slíbilo široké veřejnosti - v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb – že bude dbát na to, aby finanční prostředky z rozpočtu Města směřovaly přesně do těch služeb, kde je jich  nejvíce třeba. A zákon poptávky je zde určujícím faktorem.

3)  Jakou roli v tomto projektu hraje řadový občan města Plzně?

Zásadní. Již bylo zmíněno, že součástí našeho snažení bude pravidelné každoroční zjišťování spokojenosti uživatelů těchto služeb – občan tedy bude mít možnost otevřeně se vyjádřit ke kvalitě služby, kterou čerpá nebo která ho v jeho nelehké  situaci zajímá. A to může jak prostřednictvím klasického dotazníkového šetření (dotazování bude časově vymezeno a dáno ve známost), tak kdykoliv za pomoci elektronické rubriky NAPIŠTE NÁM, kterou zájemci naleznou na nových webových stránkách Města, na adrese: www.plzen.eu/socialnisluzby. Tato adresa bude spuštěna koncem února tohoto roku a krom odkazu Napište nám zde zájemci naleznou veškeré aktuální informace a údaje o Městem garantovaných sociálních službách.

Vyjádření občanů, včetně všech podnětů i oprávněných kritik, jsou pro nás určující a nezbytná pro další rozvojové záměry a zlepšovací kroky. Nelze cokoli vylepšovat bez zpětné vazby.

4) Mluví se o naprosto výjimečném počinu v oblasti sociálních služeb. V čem tkví jeho jedinečnost?

Unikátní je tento projekt právě v tom, že dosud se v rámci republiky nikde nepodařilo něco podobného nastolit. Spuštění systému v Plzni předcházela „spanilá jízda metodiků za dobrou praxí“ po srovnatelných městech České republiky, která ve výsledku přinesla překvapivé zjištění. V každé obci či městě ví, oč jde, chápou podstatu našeho snažení, usilují o totéž, leč neví jak do toho. Měli jsme dvě možnosti – buď se zařadit k těmto zvídavým, leč vyčkávajícím, nebo zkusit své - za své. Vsadili jsme na druhou možnost a ona vyšla. Nebylo od koho opisovat, podobný model šetření spokojenosti a potřebnosti služeb nikde neexistuje. Vědomo si toho je i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které nad naším projektem převzalo plnou záštitu, označilo ho za průlomový a v případě, že se v Plzni pilotní verze osvědčí, převezme náš model plošně. V současné době probíhá jednání s ministrem RNDr. Petrem Nečasem, který se při přenosu zmíněného plzeňského modelu hodlá osobně angažovat. Jeho záštita pro nás a tedy pro město Plzeň hodně znamená – záštita ministra práce a sociálních věcí je posvěcením veškerých našich snah a vyjádřením oficiálního souhlasu se záměry, které se snažíme uvést v život. Nejsou ničím jiným, než cestou k lepším, celistvějším a dokonalejším službám, takovým, jaké si veřejnost v našem městě zaslouží a  jejichž odběrateli není nikdo jiný než právě ona -  široká plzeňská veřejnost. Jakékoliv účelové mýty o likvidaci sociálních služeb ze strany Města jsou holým nesmyslem – opak je pravdou.

Více než kdy jindy se nyní Město snaží vyjít vstříc požadavkům, potřebám a přáním běžných občanů, pro které především uvedené služby jsou. Plzeň má příležitost být v tomto ohledu „vlajkovou lodí“, což vnímá i MPSV – nehodláme tento bonus promarnit, neboť bychom ve finále šli proti sobě samým – nikdo z nás netuší, kdy bude muset vyhledat sociální službu. Přejme si, přejme sobě, aby v případě, že k tomu dojde, bylo naše hledání rychlé, úspěšné a k plné spokojenosti.

A k tomu nám dopomáhej Monitoring sociálních služeb!