Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

K+ B Expert v Plzni sponzoruje sociální služby

Opravdu štědrý den v předstihu zažily ředitelky dvou plzeňských organizací poskytujících sociální služby zrakově postiženým osobám – Střediska rané péče a Tyflocentra. Z iniciativy rezortní náměstkyně JUDr. Marcely Krejsové ke každé z nich doputoval šek na 25 000,- Kč. Sponzorský dar společnosti K+B Elektro, která v Plzni otevřela 16. listopadu tohoto roku svoji největší prodejnu s elektrospotřebiči v ČR, tak splnil dokonale svůj účel – 50 000,- Kč tak směřuje do služeb pro zrakově hendikepované, a to od nejútlejšího věku. JUDr. Krejsová k tomu dodává: „Firma K+B Expert zvolila ten nejlepší nástup na plzeňský trh a já jsem velmi potěšena, že jsem mohla být součástí tohoto nevšedního projevu altruismu. Obě organizace, které obdržely z rukou pana ředitele Ing. Petera Weisse velkorysý šek, se v závěru roku potýkaly s velkými finančními problémy. Mecenáš v podobě K+B Expert dorazil jako na zavolanou a já věřím, že sociální sféra začne v našem městě zajímat i další štědré filantropy….“