Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Dotace z oblasti integrace cizinců na rok 2009

Komise na integraci cizinců MMP oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace z oblasti integrace cizinců. Závazná pravidla poskytování dotací z oblasti integrace cizinců spolu s formulářem žádosti naleznete zde, jako přílohu tohoto dokumentu.

Termíny uzávěrek vyplněných žádostí (vč. všech požadovaných příloh uvedených v pravidlech) jsou:

 I. kolo    20. 5. 2009 do 12:00 hod.
II. kolo   při nevyčerpání prostředků  z I. kola bude vypsáno II. kolo v září


 
UPOZORNĚNÍ
Podrobnější informace je možné získat na emailu hanovam@plzen.eu nebo na tel.:  378 033 355 , mob.:  +420 725 780 768

 

Přílohy:

  1. Žádost o poskytnutí dotace
  2. Žádost – část B – rozpočet projektu
  3. Závěrečná hodnotící zpráva o čerpání dotace