Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Dotace z oblasti integrace cizinců na rok 2009

Komise pro otázky integrace cizinců MMP vyhlašuje III. kolo dotační výzvy a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace z oblasti integrace cizinců. Závazná pravidla poskytování dotací z oblasti integrace cizinců spolu s formulářem žádosti naleznete na této webové stránce.

Termín uzávěrky vyplněných žádostí (vč. všech požadovaných příloh uvedených v pravidlech) je 9. 10. 2009 do 12:00 hodin.


Podrobnější informace je možné získat na e-mailu Slezakova@plzen.eu nebo na tel.: 378 033 355 , mob.: +420 725 780 768