Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Cizinci získali osvědčení o absolvování kurzu českého jazyka

Dne 17. a 20. prosince byla dvaceti cizincům předána osvědčení o absolvování kurzů českého jazyka, které byly realizovány v rámci projektu „Integrace cizinců na úrovni samosprávy - řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně“. Podmínkou pro získání tohoto osvědčení byla 70% účast na kurzech. Hlavním cílem těchto jazykových kurzů je, aby se účastníci byli schopni dorozumět v běžné komunikační situaci a aby své nabyté znalosti přenesli do praktického života. Všichni přítomní účastníci jazykových kurzů byli za poctivou docházku odměněni drobnými pozornostmi od Odboru sociálních služeb MMP. Další jazykové kurzy českého jazyka pro cizince v Plzni plánujeme realizovat i během příštího roku!