Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Akční plán rozvoje sociálních služeb

Zastupitelstvo města Plzně dne 12. září 2022 usnesením č. 363 schválilo koncepční dokument „Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Plzně na období let 2023-2024“, zpracovaný Odborem sociálních služeb MMP za účelem rozvoje sociálních služeb poskytovaných na území města Plzně pro cílové skupiny obyvatel: senioři, zdravotně postižení, cizinci a národnostní menšiny.

Dokument viz příloha.