Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Dokumenty

Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání,včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni

Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání,včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni - výzkumná zpráva - listopad 2016pokračovat

15. prosince 2016

Akční plány města Plzně

Akční plány města Plzně na roky 2017 - 2018 v oblastech: Stárnutí, Práce s rodinou a ohroženou mládeží, Podpora rovných příležitostí pro…pokračovat

15. srpna 2016

Sociální a dostupné bydlení

Koncepce sociálního a dostupného bydlení na roky 2016 - 2020 analyzuje situaci v oblasti bydlení v Plzni směrem k osobám, jež nemohou…pokračovat

29. ledna 2016

"Studie LATENTNÍ BEZDOMOVECTVÍ"

Studie LATENTNÍ BEZDOMOVECTVÍ prezentována dne 20.3.2015.pokračovat

20. března 2015

Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020

Strategie popisuje prioritní témata ČR pro oblast sociálního začleňování osob v období do roku 2020 a pro čerpání z veřejných rozpočtů ČR…pokračovat

20. ledna 2014

Katalog sociálních služeb

Zde je k dispozici Katalog (nejen) sociálních služeb na území města Plzně ve formátu PDF. Data aktuální ke dni vydání - září 2017. pokračovat

16. srpna 2011

Loga ke stažení

Zde jsou k dispozici manuál k použití a loga Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně a města Plzně.pokračovat

26. května 2011

Chcete pravidelně dostávat aktuality na Váš e-mail?

9314