Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Odbor sociálních služeb, Oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení

Název poskytovatele: Magistrát města Plzně
Adresa:Martinská 2, 306 32 Plzeň
Kontaktní telefon: 378 033 353
E-mail:

socialnibydleni@plzen.eu

Webové stránky:

www.plzen.eu/socialnisluzby

Forma poskytování:
Druh služby:---
Finanční náročnost:---
Právní subjektivita:---
IČ:---


Charakteristika:
Oddělení koordinuje naplňování Koncepce dostupného a sociálního bydlení statutárního města Plzně, včetně zpracovávání potřebných analýz a metodických dokumentů. Zajišťuje agendu žádostí – vykonává přímou práci s žadateli o vstup do systému sociálního bydlení, úzce spolupracuje s Odborem bytovým MMP a správcem bytů při výběru žadatelů do konkrétních bytů. Realizuje přímou sociální práci s umístěnými rodinami a jednotlivci v bytech (sociálních, dostupných) a na městské ubytovně, včetně individuálního plánování v oblasti prevence, ztráty, nalezení a udržení si bydlení (projekt MPSV s názvem Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni).