Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Hospicová a paliativní péče

Název poskytovatele: Hospic svatého Lazara, z.s.
Adresa:Sladkovského 66A, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 431 381
E-mail:

hospic@hsl.cz

Webové stránky:

www.hsl.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:zdravotní služby, ošetřování
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:spolek
IČ:66361508


Komu je služba určena:
Lidem v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění s potřebou paliativní péče.

Stručná charakteristika služby:
Naším cílem je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin – zajistíme ošetření bolesti a dalších nepříjemných příznaků nemoci, naši pacienti v posledních chvílích nezůstanou osamoceni a za všech okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost.

Praktické informace:
V případě zájmu o přijetí do Hospice svatého Lazara je nutno vyplnit formulář, který je ke stažení na webových stránkách www.hsl.cz, nebo k dispozici na recepci hospice (ulice Sladkovského, zastávka trolejbusu č. 12 Plzeň - Petrohrad), každý den od 8.00 do 18.00 hod.