Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Domácí hospicová péče

Název poskytovatele: Domovinka ADP s.r.o.
Adresa:Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 603 195 840, 731 142 252
E-mail:

hajsmanova@domovinka.cz , hartlova@domovinka.cz

Webové stránky:

www.domovinka.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:zdravotní služby, ošetřování
Finanční náročnost:hrazeno ze zdravotního pojištení + částečná úhrada
Právní subjektivita:společnost s ručením omezeným
IČ:29125481


Komu je služba určena:
Nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich rodinám v Plzni a blízkém okolí.

Stručná charakteristika služby:
Domácí hospicová péče je zdravotně sociální službou, která poskytuje odbornou paliativní péči pacientům v terminálním stádiu onemocnění a zároveň je psychosociální podporou všem zúčastněným – nejen tedy nemocnému, ale také jeho rodině, popř. jiným blízkým osobám, které o něj pečují. Je poskytována ve vlastním domácím prostředí.
Cílem domácí hospicové péče je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy, aby klient důstojně prožil poslední chvíle svého života v domácím prostředí, a to při zachování vlastní identity a možnosti vlastní volby. Jedním z dalších cílů je také poklidný odchod bez zbytečného utrpení. Domácí hospicová péče se zaměřuje také na rodinu. Pracovníci hospice rodinu edukují v péči o nemocného, připravují ji na blížící se skon milované osoby, podávají potřebné informace. Neztrácejí s rodinou kontakt ani po úmrtí – mohou pomáhat s nutnými administrativními úkony, vyřízením smutečního obřadu, poskytují poradenství pro pozůstalé.

Praktické informace:
Provozní doba je nepřetržitá.