Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

P-centrum

Název poskytovatele: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Adresa:Plachého 6, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377220325
E-mail:

prevence@cppt.cz

Webové stránky:

www.cppt.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:odborné sociální poradenství
Finanční náročnost:Za úhradu.
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:25232142


Komu je služba určena:
• běžným třídním kolektivům základních a středních škol
• třídním kolektivům ohroženým rizikovým chováním a jeho důsledky
• dětem, dospívajícím a mladým dospělým ohroženým rizikovým chováním a jeho důsledky
• pedagogům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům školy
• rodinám, osobám blízkým a angažovaným

Stručná charakteristika poskytované služby:
P-centrum poskytuje komplexní služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování. Chceme předcházet vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek a sociální selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů. Našimi aktivitami pomáháme dětem i dospělým připravit se a zvládat náročné životní situace spojené s obdobím dospívání a životních změn. Vedeme mladé lidi k zodpovědnému rozhodování.