Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Služby pro zdravotně postižené

Seznam poskytovatelů sociálních služeb a jejich projektů z oblasti služeb pro osoby se zdravotním postižením. Kliknutím na příslušný odkaz zobrazíte podrobné informace.

- osoby s tělesným, příp. kombinovaným postižením:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Denní stacionář
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Chráněné bydlení
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Stacionář Človíček pro osoby s postižením (pro děti a mládež)
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Stacionář Človíček pro osoby s postižením (pro mládež a dospělé)
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

Denní stacionář Exodus pro osoby s psychickým, tělesným a kombinovaným onemocněním
Sdružení občanů Exodus

Sociální rehabilitace Exodus
Sdružení občanů Exodus

Odlehčovací služba Exodus
Sdružení občanů Exodus

Raná péče
MOTÝL o.s.

Terapeutické dílny
MOTÝL o.s.

- osoby s mentálním, příp. kombinovaným postižením a osoby s poruchou autistického spektra:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Denní stacionář „Jitřenka“
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Stacionář Človíček pro osoby s postižením (pro děti a mládež)
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Stacionář Človíček pro osoby s postižením (pro mládež a dospělé)
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Jdeme dál pro osoby s postižením
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Můj 1+0 pro osoby s postižením Plzeň – chráněné bydlení
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Můj 1+0 pro osoby s postižením – podpora samostatného bydlení 
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Stacionář Soběkury pro osoby s postižením
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Odlehčovací služba Pírko pro osoby s postižením v Merklíně
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Domov Radost pro osoby s postižením v Merklíně
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Můj 1+0 pro osoby s postižením Merklín – chráněné bydlení
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Můj 1+0 pro osoby s postižením Přeštice – chráněné bydlení
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Raná péče
MOTÝL o.s.

Terapeutické dílny
MOTÝL o.s.

Dopolední klub
Občanské sdružení Ty a Já

Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem
Občanské sdružení Ty a Já

Klubové centrum pro děti a lidi s postižením
Občanské sdružení Tak pojď s náma

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Občanské sdružení ProCit

- osoby s psychickým nebo duševním onemocněním:

Denní stacionář Ledovec
Ledovec, z.s.

Denní stacionář Exodus pro osoby s psychickým, tělesným a kombinovaným onemocněním
Sdružení občanů Exodus

Chráněné bydlení Ledovec pro osoby s duševním onemocněním
Ledovec, z.s.

Odborné sociální poradenství Ledovec pro osoby s duševním onemocněním
Ledovec, z.s.

Podporované vzdělávání Ledovec
Ledovec, z.s.

Sociální rehabilitace Ledovec pro osoby s duševním onemocněním
Ledovec, z.s.

VIDA centrum Plzeň
VIDA o.s.

- osoby se smyslovým, příp. kombinovaným postižením:

Odborné sociální poradenství
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň

Sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň

Tlumočnická služba
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň

Raná péče
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

Odborné sociální poradenství
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Průvodcovské a předčitatelské služby
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Sociální rehabilitace
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Sociální rehabilitace zrakově postižených
Tyfloservis, o.p.s.

Rehabilitace zraku pro zrakově postižené
Tyfloservis, o.p.s.

Odborné sociální poradenství
Tichý svět, o. p. s.

Sociální rehabilitace
Tichý svět, o. p. s.

Tlumočnické služby
Tichý svět, o. p. s.

- ostatní služby nerozlišené dle typu zdravotního postižení:

Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Osobní asistence Plzeň
Městská charita Plzeň

Charitní ošetřovatelská služba
Městská charita Plzeň

Osobní asistence – terénní služba
HEWER, z.s.

Domácí hospicová péče
Městská charita Plzeň

Mamma Help poradenství
Mamma HELP centrum Plzeň

Centrum klubové a svazové činnosti postižených civilizačními chorobami a seniorů
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

Poradenské centrum pro zdravotně postižené – stomiky
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

Sociálně aktivizační služby v klubovém centru CK KID
Cestovní klub KID, o.s.

Vozíčkáři Plzeňska - integrace osob se zdravotním postižením do společnosti
Svaz tělesně postižených v ČR, m.o. Vozíčkáři Plzeňska

Hipoterapie
Jezdecká stáj Radčice

- individuální přeprava:

SENIOR EXPRES a Asistovaná individuální přeprava zdravotně postižených osob

- přímá podpora zdravotně znevýhodněných občanů:

finanční dar z prostředků Statutárního města Plzně na zdravotní péči nebo pomůcky, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění 


Soubory ke stažení:

Služby pro zdravotně postižené (PDF, velikost: 1,2 MB)
Vyjmutá část katalogu sociálních služeb.

Chcete pravidelně dostávat aktuality na Váš e-mail?

0583