Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince

Seznam poskytovatelů sociálních služeb a jejich projektů z oblasti služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince. Kliknutím na příslušný odkaz zobrazíte podrobné informace.

Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum
Městská charita Plzeň

Domov sv. Františka - azylový dům
Městská charita Plzeň

Domov sv. Františka - noclehárny
Městská charita Plzeň

Domov sv. Františka - terénní program
Městská charita Plzeň

Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň
Diecézní charita Plzeň

Středisko sociální rehabilitace
Diecézní charita Plzeň

Dům sv. Vincence
Diecézní charita Plzeň

Azylový dům NADĚJE Plzeň
NADĚJE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - středisko NADĚJE Černická
NADĚJE

Podpora vzdělávání cizinců
SPOLEČNOST TADY TEĎ, o.p.s.

Terénní programy
SPOLEČNOST TADY TEĎ, o.p.s.

Terén pro ohrožené osoby
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Základní a odborné sociální poradenství
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj, SUZ MV

Terénní programy
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj, SUZ MV

Dům na půl cesty BÓJKA
Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání (včetně poskytování právních informací obětem trestné činnosti)
Člověk v tísni, o.p.s., regionální pobočka Plzeň

Terénní programy v Plzeňském kraji
Člověk v tísni, o.p.s., regionální pobočka Plzeň

 


Soubory ke stažení:

Strategie romské integrace do roku 2020 (doc, velikost 1,5 MB)

Studie FENOMÉN BEZDOMOVECTVÍ (PDF, velikost: 2,94 MB)

Služby pro osoby ohrožené soc.vyloučením a cizince (PDF, velikost: 0,9 MB)
Vyjmutá část katalogu sociálních služeb.

Sborník příspěvků z 1. celostátní konference statutárních měst ČR (PDF, velikost 2 MB)

Akční plán řešení bezdomovectví z pohledu sociálně - zdravotní péče na území města Plzně na léta 2014 - 2016 (PDF, velikost 4,6 MB)

Studie LATENTNÍ BEZDOMOVECTVÍ (PDF, velikost 10,4 MB)

Chcete pravidelně dostávat aktuality na Váš e-mail?

0193