Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Telefonická krizová pomoc Ledovec

Název poskytovatele: Ledovec, z.s.
Adresa:telefonická služba
Kontaktní telefon: 377 462 312, 605 965 822
Kontaktní osoba:Mgr. Simona Bejvlová
E-mail:ld.plzen@atlas.cz, pc@ledovec.cz
Webové stránky:www.ledovec.cz
Právní subjektivita:spolek
IČ:26517051

 


Komu je služba určena:

Osobám v subjektivně nepříznivé životní situaci, kterou považují za krizovou (může jít například o problémy se sebou samým, vztahové problémy, různé typy krizí, osamělost atd.). Službu mohou využít i blízcí a přátelé těchto osob. Službu poskytujeme i dětem, které umí zacházet s telefonem. Informace poskytujeme také pro úřady, instituce, spolupracující odborníky, média apod..

Stručná charakteristika poskytované služby:

Formou telefonické krizové intervence aktivně usilujeme o stabilizaci psychického stavu uživatelů, přinášíme psychickou podporu, nasloucháme, motivujeme k překonání jejich krize či obtížné životní situace, společně hledáme východiska ze situace, kterou neumí řešit vlastními silami. Cílem služby je, aby se uživatel ve své obtížné (krizové) situaci vyznal, měl představu a potřebné informace o tom, jak bude situaci řešit a zůstal součástí přirozeného prostředí.

Délka hovoru je maximálně 60 minut, ve výjimečných situacích může být tato doba přesáhnuta. Uživatel může službu využít během 24 hodin maximálně 3x.


Praktické informace:

  • Cena služby: zdarma (respektive za cenu běžného telefonického hovoru)
  • Ostatní: kromě telefonického kontaktu nabízíme základní sociální poradenství po internetu na adrese ld.plzen@atlas.cz.

 

Otevírací doba:

Denně od 8.00 do 24.00 hod.

Chcete pravidelně dostávat aktuality na Váš e-mail?

3522