Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Prevence pro školy a veřejnost

Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:Rodinná 39, 312 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 734 640 493
Kontaktní osoba:Mgr. Václava Egermaierová (vedoucí)
E-mail:primarka.zapad@diakonie.cz
Webové stránky:www.diakoniezapad.cz
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45331154

 


Komu je služba určena:

Aktivity primární prevence jsou určené především žákům a studentům základních a středních škol v Plzeňském kraji. Prevence pro školy a veřejnost však svými aktivitami oslovuje i pedagogy a rodiče, kteří jsou nedílnou součástí trojúhelníku dítě-škola-rodič. Široká veřejnost je informována prostřednictvím informačních materiálů, webových stránek a přednáškové činnosti.


Stručná charakteristika poskytované služby:

V rámci zařízení Prevence pro školy a veřejnost jsou realizovány primárně preventivní aktivity zejména se zaměřením na bezpečné zvládání krizových situací, ve kterých se děti a mladí lidé mohou ocitnout. Dále se preventivní programy zaměřují také na oblast předcházení vzniku rizikového chování, na oblasti pracovněprávních vztahů a úskalí, která jsou s nimi spojená, zabýváme se také oblastmi zvládání agresivity, sebeovládáním a efektivním řešením konfliktů, ale také oblastí předsudků a stereotypů, které ovlivňují děti a mladé lidi v jejich běžném životě. Nedílnou součástí programů je podpora vnímavosti dětí a mládeže k problémům v jejich okolí a zvyšování jejich připravenosti na poskytování vzájemné pomoci a svépomoci.


Praktické informace:

  • Cena služby: objednavatel programů se podílí na úhradě nákladů spojených s realizací programů primární prevence (info viz kontaktní osoba)
  • Bezbariérovost: programy jsou realizovány v prostorách objednavatele programu


Otevírací doba:

Služba je poskytována na základě individuální domluvy – většinou v rozmezí pondělí až pátek od 8.00 do 16.30 hod.

Chcete pravidelně dostávat aktuality na Váš e-mail?

6100