Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Informace pro zájemce

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci,  za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Sociální služby jsme pro přehlednost rozdělili dle cílových skupin do těchto oblastí:

  • Služby pro rodinu, děti a mladistvé 
  • Služby pro seniory
  • Služby pro zdravotně postižené
  • Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince
  • Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí
  • Ostatní služby

Jak na to?

  1. Na levé straně obrazovky zvolte požadovanou oblast sociálních služeb.
  2. V zobrazeném seznamu zvolte hledaný projekt nebo poskytovatele sociálních služeb.

Poskytovatele a jejich programy v jednotlivých oblastech sociálních služeb zobrazíte kliknutím na název požadované oblasti v levé části stránky. Tento seznam všech oblastí budete mít pořád na očích a kdykoliv se tak budete moci podívat na podrobnější informace.

Pokud si nejste jisti základními pojmy z oblasti sociálních služeb, využijte tento slovníček: Základní pojmy.

Informace o poskytovatelích sociálních služeb a jejich programech naleznete také v tištěném katalogu nebo si je můžete stáhnout v elektronické podobě (ve formě PDF dokumentu) v kategorii Dokumenty s platností k 10/2014.


Dokumenty ke stažení:

 Výstupy studie  "Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb" 2016; (PDF, 775,0 kB)

Celý katalog (PDF, 2,5 MB)

Chcete pravidelně dostávat aktuality na Váš e-mail?

3193