Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Dotační program „Služby a činnosti v sociální oblasti“

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, na základě usnesení Rady města Plzně č. 38 ze dne 18. 1. 2018 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v dotačním programu „Služby a činnosti v sociální oblasti.“

Podmínky pro poskytování dotací naleznete v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně a Podmínkách dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“, které jsou - společně s formuláři žádosti a formuláři pro vyúčtování dotace - přiloženy níže.

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost se v papírové podobě odevzdává do termínu uzávěrky, tedy 28. 2. 2018, buď do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh uvedených v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně.

Na dotační program je alokována částka 1 100 000 Kč.

Žádosti lze odevzdávat pouze v těchto dnech:
Pondělí 26. 2. 2018 od 8,00 – 17,00 hod
Úterý 27. 2. 2018 od 8,00 – 16,00 hod
Středa 28. 2. 2018 od 8,00 – 17,00 hod

V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 28. 2. 2018, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou před 26. 2. 2018.

Žádost, včetně příloh, je nutné zaslat také elektronicky na e-mail: maranl@plzen.eu

Kontaktní osoba: Bc. Lukáš Mařan (maranl@plzen.eu, tel. 378 033 356)