Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v r. 2016 – prodloužení termínu

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že termín k podání žádosti o poskytnutí finančního daru je prodloužen do 30. září 2016.
Ostatní podmínky pro podání žádostí zůstávají beze změny (viz vyhlášení záměru).