Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Dotační program v oblasti Integrace cizinců a podpory menšinových aktivit na rok 2015

Odbor sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační řízení na rok 2015 a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v těchto dotačních prioritách:
a) podpora vzniku nových aktivit v oblasti integrace cizinců a menšinových aktivit;
b) projekty zaměřené na podporu začleňování příslušníků národnostních menšin do komunitního života (např. jednorázové kulturní, kulturně sociální a vzdělávací programy v rámci místního společenství)

Podmínky pro poskytování dotací naleznete v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně, formuláře žádosti a formulář pro vyúčtování dotace, viz. níže.
Řádně vyplněná Žádost o poskytnutí dotace, podepsaná statutárním zástupcem (vč. všech požadovaných příloh uvedených v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně) se v papírové podobě odevzdává do termínu uzávěrky, tedy do 27. února 2015 12.00 hod. do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo do podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň. V případě zaslání žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum odeslání, v ostatních případech, datum doručení.

Poskytovatelé sociálních služeb, podávají-li žádost o dotaci na poskytování sociální služby, vyplňují žádost pouze prostřednictvím webové aplikace Dotace OSS MMP, kde je nutné si zkontrolovat údaje o organizaci v části Poskytovatel a případně je aktualizovat.

Na dotační program Integrace cizinců a podpory menšinových aktivit je alokovaná částka 100 000,- Kč.

Žádosti včetně přílohy B je nutné zaslat elektronicky na e-mail: slajsovat@plzen.eu
Podrobnější informace k tomuto titulu podá:
Bc. Tereza Šlajsová, e-mail: slajsovat@plzen.eu, tel: 378 033 351.

Upozorňujeme, že vzhledem k velkému množství žádostí o poskytnutí dotace nebude možno při osobním předání kontrolovat správnost a úplnost žádosti.