Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Dotační programy

PODPORA ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ V R. 2019

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem…pokračovat

30. ledna 2019

Vyhlášení dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ na rok 2019 a změny ve vyhlašovaných dotačních programech na rok 2019

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 64 ze dne 21. ledna 2019, vyhlašuje…pokračovat

22. ledna 2019

Individuální dotace 2019 - vyúčtování

Všichni příjemci individuálních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP na rok 2019 jsou povinni (pokud není smlouvou stanoveno jinak) předložit…pokračovat

3. ledna 2019

Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb s názvem „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2019“

Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb s názvem „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2019“

Plzeň, statutární město, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále jen OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 835 ze dne 28. 6. 2018,…pokračovat

2. července 2018