Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program v oblasti prorodinné politiky na rok 2012

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně vyhlašuje dotační řízení na rok 2012 a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v oblasti prorodinné politiky v těchto dotačních prioritách:
a) podpora svépomocných skupin v rámci komunity – intuitivní rodičovství;
b) centra podpory dětí a rodin – komplexní služby pro děti do pěti let a poradenství pro jejich rodiny (integrovaná péče a vzdělávání pro děti do 5 let věku, podpora rodiny – rodičovské poradenství a usnadnění přístupu ke specializovaným službám, podpora rodičů v hledání pracovních a rekvalifikačních příležitostí);
c) trénink pozitivního rodičovství – nabídka vzdělávání;
d) programy psychosociální podpory pro rodiče samoživitele, zejména otce;
e) sociální centra v rámci komunity (program podpory při hospodaření s penězi, poradenské a informační centrum, právní poradenství);
f) nízkoprahové centrum pro děti a mladistvé;
g) dobrovolnictví v rodinách;
h) program posilování rodičovských kompetencí a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti;
i) odborné poradenství pro děti od 0 do 5 let - multidisciplinární tým;
j) preventivní terénní programy zaměřené na celou rodinu;
k) volnočasové aktivity podporující trávení volného času celé rodiny;
l) sociální služby podle zákona 108/2006 Sb. s cílovými skupinami rodina, děti a mladiství;
m) odborné služby v oblasti rozvodových/rozchodových sporů, zejména v péči o dítě.

V rámci tohoto programu nebudou podporovány:
1. aktivity, které jsou jinde v místě poskytovány komerčně (např. jazykové kurzy, cvičení, PC kurzy, příprava na vstup na trh práce atd.);
2. hlídaní dětí, pokud není součástí jiného programu.

Podmínky pro poskytování dotací, formuláře žádosti a formulář pro vyúčtování dotace naleznete níže.

Poskytovatelé sociálních služeb, podávají-li žádost o dotaci na poskytování sociální služby, vyplňují žádost prostřednictvím webové aplikace Dotace OSS MMP.

Žádosti o poskytnutí dotace (vč. všech požadovaných příloh uvedených v Žádosti a v Podmínkách) se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP – uzávěrka je 16. března 2012 ve 12.00 hod.
Žádost je též nutné zaslat elektronicky na e-mail:vodickovak@plzen.eu
Podrobnější informace k tomuto dotačnímu titulu podá Mgr. Karolína Vodičková, e-mail: vodickovak@plzen.eu, tel: 378 033 3353; mobil: 724 527 504.