Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program - Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti

Komise pro sociální věci Rady města Plzně vyhlašuje dotační řízení na rok 2012 a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v rámci programu „Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti“ v těchto dotačních prioritách:
a) podpora dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí;
b) podpora vzniku nových aktivit v sociálně–zdravotní oblasti;
c) podpora klubové a svazové činnosti seniorů a zdravotně postižených, svépomocných sdružení pacientů (vzdělávací akce, přednášková činnost, zlepšení informovanosti veřejnosti, laická terapie, psychosociální podpora);
d) podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nestátními neziskovými organizacemi a fyzickými osobami.

Podmínky pro poskytování dotací, formuláře žádosti a formulář pro vyúčtování dotace naleznete níže.
Poskytovatelé sociálních služeb, podávají-li žádost o dotaci na poskytování sociální služby, vyplňují žádost prostřednictvím webové aplikace Dotace OSS MMP.

Žádosti o poskytnutí dotace (vč. všech požadovaných příloh uvedených v Žádosti a Podmínkách) se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP – uzávěrka je 16. března 2012 ve 12.00 hod.  Žádost je též nutné zaslat elektronicky na e-mail:vodickovak@plzen.eu

Podrobnější informace k tomuto dotačnímu titulu podá Mgr. Karolína Vodičková,
e-mail: vodickovak@plzen.eu, tel: 378 033 3353; mobil: 724 527 504