Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program Komise pro integraci menšin a cizinců RMP na rok 2012

Komise pro integraci menšin a cizinců Rady města Plzně vyhlašuje dotační řízení na rok 2012 a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v těchto dotačních prioritách:
a) podpora vzniku nových aktivit v oblasti integrace cizinců a menšinových aktivit;
b) podpora dětí a mladistvých do 26 let věku ze sociálně slabého prostředí v intenzivní a systematické přípravě na budoucí povolání (zajištění a nákup nezbytného vybavení ve spojení s přípravou na budoucí povolání, včetně podpory praktického výcviku a studijních stáží i zahraničních);
c) projekty reagující na aktuální situaci v oblasti cizinecké problematiky na území města Plzně.

Podmínky pro poskytování dotací, formuláře žádosti a formulář pro vyúčtování dotace naleznete níže.

Poskytovatelé sociálních služeb, podávají-li žádost o dotaci na poskytování sociální služby, vyplňují žádost prostřednictvím webové aplikace Dotace OSS MMP.
Žádosti o poskytnutí dotace (vč. všech požadovaných příloh uvedených v Žádosti a Podmínkách) se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP – uzávěrka je 30. března 2012 ve 12.00 hod.

Podrobnější informace k tomuto dotačnímu titulu podá Bc. Tereza Šlajsová,
e-mail: slajsovat@plzen.eu, tel: 378 033 3356.