Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

VZNIKAJÍ NOVÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Polovina června patřila v rovině sociální politiky města čtyřem setkáním magistrátního odboru sociálních služeb s odbornou veřejnosti a krajskými partnery, na nichž nechyběli ani představitelé města – rezortní náměstkyně pro oblast sociálních věcí Mgr. Eliška Bartáková a náměstek primátora Bc. David Šlouf, MBA, do jehož gesce spadá, mimo jiné, i oblast dostupného bydlení a sociálního začleňování. Předmětem jednání každé ze čtyř platforem bylo vyhodnocení akčních plánů rozvoje sociálních služeb pro období 2021 – 2022 a nastavení priorit pro roky nadcházející. Poskytovatelé, zástupci města, krajského úřadu a spolupracujících institucí veřejné správy tak zapojením do pracovních skupin významným způsobem spoluvytváří budoucí podobu a směřování sociálních služeb v Plzni. Ve dvou dnech se jednání zúčastnilo na 160 panelistů.

"Ve složitém období, které klade extrémně vysoké nároky právě na oblast sociálních služeb, ať již v kontextu s pandemií nebo aktuálně s uprchlickou krizí, velmi oceňuji postoj a nasazení plzeňských organizací. Čím dál více se ukazuje, jak nezastupitelnou roli mají sociální služby v naší společnosti, a to nejen ve vypjatých časech, ale v každodenní setrvalé péči a pomoci potřebným. Těší mě zároveň, že město Plzeň, prostřednictvím odboru sociálních služeb, vnímají poskytovatelé jako spolehlivého partnera v oblasti rozvoje a zkvalitňování nabízených služeb," přibližuje Mgr. Eliška Bartáková, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.
Jednání pracovních skupin, celý proces a navržená opatření, jsou základním stavebním kamenem tvorby strategických dokumentů, jejichž prostřednictvím dochází ke zvyšování dostupnosti a komfortu sociálních služeb na území města Plzně.

Ačkoli na celou společnost nepříznivě dopadají ekonomické důsledky války na Ukrajině a existenčními obavami jsou stiženy i organizace poskytující právě sociální služby, město Plzeň je jim dlouhodobě, o to více v těchto dobách, stabilním partnerem. V období nejistoty, spojené s mimořádnými situacemi, o to více. Naším zájmem je proto udržet i nadále kvalitní síť sociálních služeb na území našeho města a společně hledat cesty k jejich spravedlivému odměňování za neskutečně náročnou činnost, která společností dosud není doceněna,“ dodává náměstek primátora Bc. David Šlouf, MBA.

Veškeré výstupy z jednání zmíněných týmů, soustředěných na zkvalitňování služeb pro seniory, zdravotně postižené a cizince, budou Odborem sociálních služeb MMP zpracovány do akčních plánů a po schválení v orgánech města zveřejněny na portále: www.plzen.eu/socialnisluzby. Oblast služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené je od 1. 10. 2021 řešena Odborem dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP, v jehož gesci je i problematika sociálního bydlení, a s nímž na síti sociálních služeb v Plzni úzce spolupracujeme,“ doplňuje Alena Hynková, vedoucí pořádajícího odboru.

Více fotografií v naší fotogalerii.