Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

V plzeňském SeniorCentru SeneCura pomáhají zvířata i děti

V SeneCura SeniorCentru Plzeň, které provozuje domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, určeným pro seniory s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, v praxi perfektně fungují ty nejpřirozenější, často však opomíjené vztahy. Velmi významnou součástí aktivizace a psychické podpory seniorů je animoterapie, tedy terapeutická metoda za účasti zvířete, a také mezigenerační setkávání.
To zde probíhá v intenzivní míře i díky tomu, že součástí domova je dětská skupina Hangárek.

„V našem domově chováme morčata, která denně používáme k animoterapii. Zároveň k nám dochází canisterapeutka s pejskem a každý týden také nevidomé dámy z projektu POTMĚ se svými vodicími psy, aby individuálně navštívily a potěšily naše klienty,“ říká Radek Vyhnálek, ředitel SeneCura SeniorCentra Plzeň. V rámci terapie zvířaty v plzeňském domově nedávno přivítali nevšedního návštěvníka, poníka Harýska z Ekocentra Zulejka. Po prvním ostýchavém oťukávání padly veškeré zábrany a pomazlit se krásným koníkem chtěl opravdu každý klient. „Senioři reagovali na tuto nezvyklou návštěvu velmi pozitivně a kontakt se zvířetem vyvolal úsměv na tváři a příjemné vzpomínky na mládí,“ potvrdil Radek Vyhnálek.

Klienty kromě setkávání s chlupatými mazlíčky těší i další společnost, a to ta dětská. V SeneCura SeniorCentru Plzeň se nachází dětská skupina Hangárek, která umožňuje užívat si společné aktivity, ať už hraní her, čtení, oslavy nebo kreativní tvoření. Nedávno si senioři s těmi nejmenšími vyzkoušeli „dýňování“, tedy společné dlabání dýní na svátek Halloween.

„Trend mezigeneračního setkávání se světem šíří už několik desetiletí, v České republice však zatím není toto propojení časté. Proto jsme se rozhodli založit v Plzni první dětskou skupinu, která díky intenzivní pravidelné mezigenerační komunikaci podporuje tuto skvělou myšlenku a může být inspirací pro další podobné projekty,“ uvedla vedoucí dětské skupiny Hangárek Mgr. Barbora Krausová. Pravidelný kontakt s dětmi seniory aktivizuje, zlepšuje náladu a dodává jim energii. Dětem na oplátku boří předsudky vůči starým lidem, učí je respektu, úctě a také se od nich naučí mnoho nového.

SeneCura SeniorCentrum Plzeň nabízí sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (zaměřený na péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobu či jinou formou demence). Svým klientům zde zajišťují péči 24 hodin 7 dní v týdnu. Kromě zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče poskytují širokou škálu doplňkových služeb i bohatý výběr volnočasových aktivit. Cílem SeniorCenter SeneCura, kterých je v Česku patnáct, je stát se komunitními centry v daných lokalitách a maximálně podporovat a rozvíjet soužití klientů, jejich příbuzných, zaměstnanců SeneCura, dobrovolníků a veřejných orgánů.