Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Seminář pro žadatele OP Zaměstnanost

Vážení případní žadatelé,
dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář, který se bude konat 9. dubna 2019 od 10 h a bude zaměřen na aktuálně probíhající výzvy ITI na předkládání projektových záměrů:

• Výzva ITI č. 39 Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti
- ve vazbě na výzvu OPZ 03_16_045

• Výzva ITI č. 40 Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování
- ve vazbě na výzvu OPZ 03_16_048

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Na semináři budou přítomni pracovníci OP Zaměstnanost a bude možné konzultovat vaše projekty.
Prosíme o potvrzení vaší účasti do středy 3. dubna na e-mail jindrovaE@plzen.eu.

ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH
PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, P. O.
Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň