Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Projekt Nedám se! po pauze pokračuje

Téměř po roce od posledního pobytu sešli se dříve narození absolventi Plzeňské senior akademie znovu na intenzivním čtyřdenním výcviku na Šumavě. Ten po čtyřech letech a osmi úspěšných turnusech na základně v Prášilském ráji změnil zázemí. Poprvé tak účastníky bezpečnostně-sociálního projektu s názvem „Nedám se!“, cíleného na plzeňskou populaci 60+, který od září 2016 společně realizuje magistrátní Odbor sociálních služeb, Městská policie Plzeň a Policie ČR, přivítalo šumavské Srní. To se stalo od 1. do 4. září 2020 dočasným domovem pro vybrané seniory z městských obvodů Plzeň 2 a Plzeň 3.
Nabitý program připravil účastníkům nejedno překvapení - praktický výcvik v sebeobraně, orientaci v terénu, sestavování identikitu, nově výcvik v laserové střelbě, trénink paměti, vědomostní testy z místopisu, historie nebo kultury, přednášky zaměřené na sociální pomoc nebo problematiku exekucí, nabídl i modelové situace s návody, jak se bránit nátlaku, nenaletět podvodníkům a na koho se obrátit v případě nouze.

Akce se koná pravidelně pod společnou záštitou rezortní náměstkyně primátora města Plzně pro oblast sociálních věcí Mgr. Elišky Bartákové a radního pro bezpečnost Martina Zrzaveckého, kteří se společně s vedením zmíněných plzeňských obvodů: starostou Mgr. Davidem Procházkou, místostarostou Ing. Petrem Balounem a místostarostou Romanem Andrlíkem, zúčastnili i slavnostního vyřazení absolventů. Na závěrečném galavečeru nechybělo ani vedení Městské policie Plzeň, velitel Mgr. Marek Šilhan a vedoucí týmu preventistů Bc. Pavel Beránek, MBA.

„Procházíme jako společnost zvláštními časy, které nejvíce doléhají právě na dříve narozené. Všudypřítomné obavy o zdraví a bohužel trvající hrozba spojená s koronavirovou nákazou velmi zásadně ovlivňují psychiku a životní pohodu seniorů. Naší snahou proto zůstává podporovat aktivní život seniorů i v době nezbytných mimořádných opatření, která rozhodně nepodceňujeme. I proto byl zrušen projekt plánovaný na červen tohoto roku. A jsem opravdu velmi ráda, že září bylo pro Nedám se! o poznání příznivější a chci věřit, že tomu bude i v budoucnu,“ konstatuje rezortní náměstkyně Mgr. Eliška Bartáková.

Martin Zrzavecký, radní města Plzně pro bezpečnost, navazuje: „Je vlastně smutným paradoxem, že projekt Nedám se! realizují právě složky, které jsou v boji s COVIDem, společně se zdravotníky, v první linii. Se stejným nasazením, s jakým připravují akce a projekty na podporu aktivního života seniorů, v dobách těžkých zajišťují, aby se seniorům dostalo pomoci a nezbytné podpory. Všechny tyto počiny jdou ruku v ruce a mají naši jednoznačnou podporu,“ konstatuje Martin Zrzavecký.