Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Přehled aktuálních dotačních příležitostí MPSV

ZÁZEMÍ POSKYTOVATELŮ TERENNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB do 4. dubna 2021
Podporované aktivity:
• nová výstavba zázemí poskytovatelů sociálních služeb
• rekonstrukce stávajících budov – nástavba, přístavba a stavební úpravy zázemí poskytovatelů sociálních služeb
• pořízení vnitřního vybavení
• pořízení vybavení společných koupelen pro klienty terénních služeb
Výše dotace:
• max. 75 % způsobilých výdajů, max. 3 mil. Kč
Požadované přílohy:
• rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
• projektová dokumentace, položkový rozpočet
• statický posudek v případě rekonstrukce (tj. nástavby, přístavby, stavební úpravy)
Podmínky dotace:
• minimální výše způsobilých výdajů musí činit 250 tis. Kč
• dotace je vyplácena v režimu ex-post
• max. doba pro ukončení realizace projektu → 31. 12. 2022

POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB do 11. dubna 2021
Podporované aktivity:
• pořízení vozidla bez dalších úprav
• pořízení vozidla bez dalších úprav do ztížených terénních nebo klimatických podmínek
• pořízení vozidla s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu
Výše dotace:
• max. 75 % způsobilých výdajů
• v případě pořízení vozidla bez dalších úprav = max. 600 tis. Kč
• v případě pořízení vozidla s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu = 1 mil. Kč
Požadované přílohy:
• rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
Podmínky dotace:
• dotace je vyplácena v režimu ex-post
• max. doba pro ukončení realizace projektu → 31. 12. 2022

POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB do 20. června 2021
Podporované aktivity:
• výstavba a rekonstrukce budov v současné době registrovaných kapacit sociálních služeb (chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domov se zvláštním režime, domov pro seniory)
• rekonstrukce ubytovacích kapacit pobytových sociálních služeb s důrazem na plnění standardů kvality a snižování počtu tří a vícelůžkových pokojů
Výše dotace:
• max. 75 % způsobilých výdajů, max. 60 mil. Kč
Požadované přílohy:
• rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
• projektová dokumentace, položkový rozpočet
• statický posudek v případě rekonstrukce (tj. nástavby, přístavby, stavební úpravy)
Podmínky dotace:
• minimální výše způsobilých výdajů musí činit 3 mil. Kč
• dotace je vyplácena v režimu ex-post
• max. doba pro ukončení realizace projektu → 30. 11. 2024

V případě, že budete mít zájem čerpat finanční prostředky z dostupných dotačních titulů, doporučujeme Vám začít pracovat na přípravě povinných příloh již nyní.

V případě dotazů či zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat. Žádostem o dotace v rámci národních programů se věnujeme dlouhodobě a můžeme se pochlubit vysokou úspěšností. Nabídnout Vám můžeme konzultaci prostřednictví e-mailu, telefonu či videohovoru prostřednictvím Skype.

Více informací o naší činnosti naleznete na webových stránkách www.domoza-projekt.eu

Budeme se těšit na případnou spolupráci!

DOMOZA projekt s.r.o.
Budova A1 - Vědeckotechnický park Plzeň
Teslova 1202/3
301 00 Plzeň
T: 602 469 038
E: soukupova@domoza-projekt.eu