Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

PILSEN podruhé

Druhé číslo vyzrálého čtvrtletníku pro seniory PILSEN vydal Odbor sociálních služeb MMP. Od počátku července je tak možné si prolistovat navýšený počet stránek, které obsahují velmi zajímavé střípky a nabídky mířené na seniorskou populaci.
Setkávám se denně se seniory našeho města a neformálně s nimi hovořím, což je v mnoha ohledech ideální způsob, jak se dozvědět o jejich potřebách a přáních. A mohu konstatovat, že časopis PILSEN, určený výhradně pro tuto skupinu občanů našeho města, si získal již po prvním čísle velkou popularitu – celý náklad byl rozebrán do tří týdnů a reakce jsou výhradně pozitivní. Čtvrtletník informuje, zve a nenudí, navíc dává prostor pro spolupráci se samotnými seniory, a to je to, co dříve narozeným ve městě chybělo,“ říká náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Mgr. Eliška Bartáková.

Těší nás, že vyzrálý časopis opravdu zraje a my můžeme představit druhé číslo, které je nejen obsahově o čtyři stránky bohatší, ale zároveň je vydáván v dvojnásobném množství, neboť zájem těch, kterým je časopis určen, předčil naše očekávání. Druhé číslo přináší nejen novinky, které město Plzeň nebo neziskové organizace pro dříve narozené Plzeňany chystají, ale třeba i rozhovor s historicky první plzeňskou Babičkou roku, co je dobré vědět o bydlení pro seniory nebo letní kosmetickou poradnu pro zralou pleť,“ dodává vedoucí Odboru sociálních služeb MMP a redaktorka Alena Hynková.

Časopis je možné si vyzvednout přímo na Odboru sociálních služeb MMP – Martinská ulice 2, na úřadech všech městských obvodů, v Infocentru města Plzně či na vrátnici plzeňské radnice v počtu obvyklém.