Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Nové mimořádné opatření v oblasti sociálních služeb

S účinností od 1. 9. 2020 do odvolání se omezuje provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb tak, že jejich provozovatelé vyjma provozovatelů chráněného bydlení v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě, musí dodržovat některá omezovací opatření,  týkající se návštěv pacientů a pravidel pro přítomnost osob jako jsou zákonní zástupci či opatrovníci.

Usnesení Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 8. 2020 viz příloha.