Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

NABÍDKA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S NADSTANDARDNÍ PRAXÍ V OBLASTI ŘÍZENÍ KVALITY

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky realizuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost systémový projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219. Projekt je podpořen z finančních prostředků Evropského sociálního fondu i státního rozpočtu České republiky.

V rámci tohoto projektu byl vytvořen Program dobrovolného rámce kvality sociálních služeb. Tento nástroj na oceňování dobré praxe v oblasti řízení kvality je určen poskytovatelům, kteří realizují poskytování sociální služby nad rámec požadavků Zákona o sociálních službách.

Vyzýváme tímto poskytovatele s takovou praxí v řízení kvality sociálních služeb, kteří mají o hodnocení této nadstandardní praxe zájem, aby se přihlásili do pilotáže tohoto Programu kvality.

Podrobnosti v příloze.