Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Město Plzeň opět podpoří zdravotně znevýhodněné občany

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP informuje, že je možno podat žádost o poskytnutí peněžitého daru na rok 2023, jehož cílem je pomoci zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem (např. doplatek na mechanický vozík, zdravotnické pomůcky, rehabilitace apod.).

Formuláře žádostí o poskytnutí finančního daru  a podrobnější informace naleznete zde.