Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Křesadlo 2019

Vážení přátelé a příznivci dobrovolníků a dobrovolnictví!

Dovolujeme si Vás informovat o pořádání již XIV. ročníku oceňování dobrovolnické práce v Plzeňském kraji KŘESADLO 2019.

Letošní ročník opět pořádá Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda a starostky městského obvodu Plzeň 1 Ing. Heleny Řežábové.

Stejně jako v loňském roce vás žádáme o drobnou součinnost a spolupráci.

Určitě máte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně působil nebo působí v jakékoliv oblasti, kde pomáhá lidem nebo svému okolí. Může to být činnost, která je organizovaná (hasiči, včelaři, zahrádkáři, sportovní nadšenci....) nebo zcela nezávislá (kronikáři, místní umělci, lidé docházející do stacionářů, ústavů, lidé působící jako místní památkáři...).
Vždy by to ale měla být činnost dlouhodobá, prospěšná širšímu okolí, lidem, obci, městu.

Pomozte nám tyto nadšence vyzdvihnout, ocenit jejich práci a především jim poděkovat, že nezůstávají lhostejní ke svému okolí. V dnešní společnosti je to možná důležitější než kdy jindy. Šiřte, prosím, tuto informaci dále mezi další jednotlivce i organizace.

Návrhový list najdete v příloze. Vyplněný zasílejte na adresu Brněnská 14, 32300 Plzeň nebo mail info@doraplzen.cz . Další podrobné informace, návrhový list i on-line formulář najdete na www.doraplzen.cz.
Nominovat je možné do 30. září 2019.