Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Instrukce MPSV k úpravě výplaty PnŽ prostřednictvím poukázek

Za účelem sjednocení postupů Úřadu práce České republiky a Odboru odvolání a správních činností nepojistných dávek MPSV vydalo MPSV Instrukci č. 3/2019 (zde) - Sjednocení postupu při aplikování zákona č. 309/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (novela k úpravě způsobu výplaty příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek a ke stanovení zařízení služeb následné péče jako případu hodného zvláštního zřetele).