Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Informace o vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo"

Rada Plzeňského kraje schválila dne 24. 6. 2019 usnesením č. 3629/19 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo“.

Účelem dotace je podpora poskytování základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji (dále též SPRSS) prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na úhradu platů, mezd, odměn z dohod a jejich navýšení pracovníků podílejících se na poskytování základních činností sociálních služeb, a to na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Žádost o dotaci v aplikaci OK služby - Poskytovatel je možné zpracovat a podat v termínu od 29. 7. 2019 do 12. 8. 2019.

Více na webových stránkách Plzeňského kraje.