Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Informace o dotaci na Rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020

CÍL 4 - PODPORA MOBILITY
Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb pobytového, ambulantního a terénního charakteru. Přednostně budou do podprogramu zařazovány akce připravované jako dílčí projekty v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Cíl zahrnuje:
 Zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních otvorů
 Vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, které usnadňují překonávání výškových rozdílů
 Realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí
 Usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu zařízení řešením venkovních úprav, které odstraní výškové rozdíly a fyzické překážky na komunikacích a současně povedou k bezpečnosti komunikací

Úplné znění Dokumentace programu 013 310 je zveřejněné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/cs/28899 (dále jen „Dokumentace programu“), obsahuje vymezení cílů, indikátorů, pravidla pro posuzování a čerpání finančních prostředků.

TERMÍNY ZVEŘEJNĚNÍ VÝZVY, ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V JDS RISPF
Datum a čas zveřejnění výzvy 29. července 2019 od 8:00 hodin
Datum a čas zahájení příjmu žádostí 12. srpna 2019 od 8:00 hodin
Datum a čas ukončení příjmu žádostí 11. září 2019 ve 24:00 hodin

Zdroj: www.mpsv.cz