Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Program mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM) je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích.

Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Financování programu mobility je zajištěno Vládním plánem financování NRPM na období 2016–2025, který byl přijat usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, tímto usnesením byl novelizován také samotný NRPM (znění usnesení a další dokumenty viz Dokumenty a podklady pro zpracování záměru bezbariérové trasy). Vládní plán financování navazuje na předešlý plán, který zajišťoval finanční podporu programu v období 2005–2015.

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2018 s termínem předložení záměrů do 13. října 2017 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Upozorňujeme předkladatele, že je nezbytné záměry bezbariérových tras před podáním na sekretariát VVZPO konzultovat se zástupci příslušných resortů či institucí, které se budou podílet na jejich financování, aby záměry vyhovovaly podmínkám jimi vyhlašovaných dotačních programů.

Více na: www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/

 

Chcete pravidelně dostávat aktuality na Váš e-mail?

9381