Služba Senior Expres zaujala ve Francii a Chorvatsku

Program ERASMUS+, KA 2 Vzdělávání dospělých „Education of decision-makers and social services providers – quality in care“, který je určen poskytovatelům služeb, jejím pracovníkům a klíčovým aktérům v oblasti sociálního rozvoje, realizuje Místní akční skupina Sv. Jana z Nepomuku z Jižního Plzeňska, společně se zástupci sdružení francouzských obcí Syndicate de Lorge a zástupci Místní akční skupiny BURA z Chorvatska. Ti všichni projevili zájem o bližší seznámení s úspěšným plzeňským projektem Senior Expres.

Společné setkání se uskutečnilo v pátek 24. 3. – početnou delegaci zhruba 40 účastníků zmíněného projektu přivítala ve sněmovním sále plzeňské radnice náměstkyně primátora pro sociální oblast Eva Herinková.

Nesmírně nás těší zájem ostatních českých měst a obcí o naše úspěšné sociální projekty, ke kterým bezesporu patří i Senior Expres. Pravdou ale zůstává, že se nestává každý den, aby do Plzně za inspirací zavítali i zástupci ze zahraničí – o to větším překvapením byl pro nás zájem zástupců sdružení francouzských a chorvatských obcí – evidentně dobrá praxe v tomto případě překročila i hranice státu. Bylo pro nás velkým překvapením, jak služby občanům zajišťované v rámci města Plzně - a zejména pak jejich financování - vnímají zahraniční hosté,“ konstatuje rezortní náměstkyně.

Delegáti se živě zajímali nejen o podstatu služby, její rozsah, vytíženost a efektivitu, ale pochopitelně i o způsob jejího financování.
Síť nabízených služeb a zejména jejich podpora a financování ze strany města bylo pro francouzskou i chorvatskou delegaci něčím neuvěřitelným a svým obdivem směrem k municipality její zástupci rozhodně nešetřili. Senior Expres je nadchl, stejně jako systém veřejné dopravy v Plzni a její vstřícné přepravní podmínky směrem k seniorům nebo zdravotně postiženým, dotované městem. Nic podobného v těchto zemích neexistuje,“ upřesňuje Alena Hynková, vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb, která společně s Miroslavem Macháněm a Tomášem Mrázem z PMDP, a.s. službu Senior Expres účastníkům projektu ERASMUS+ prezentovala.